KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE


ortopeda

KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE

W ramach konsultacji ortopedycznej oferujemy diagnozę i leczenie dysplazji stawów osób z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu , w tym osób ze zmianami zwyrodnieniowymi, z zastarzałymi urazami i ich następstwami oraz z wadami nabytymi i wrodzonymi układu kostno-stawowego.

Zakres konsultacji obejmuje:

> diagnostykę i leczenie: zmian pourazowych narządu ruchu
> niestabilności kręgosłupa
> stenozę kanału rdzenia kręgowego oraz kręgozmyk
> mielopatię szyjna
>skoliozę
> uszkodzenia splotów nerwowych
> guzy i zmiany guzopodobne kości i stawów
> wady postawy
> zastarzałe urazy i następstwa urazów
> haluksy.